theme_low_nl.jpg
navigation_hor.gif
wp433bb93d.png

wpb0070428.png

wp70b65a1c.png

wpcd57c3be.png

wpb1655a51.png

wp64990778.png

wpd61a112e.png

wpb846328a.png
wpf8c286f9.png
wp8c89dc1a.png
wp2e1cdf6b.gif

View this site in English

wpd5013b37.gif
wpe515f21e.gif

gezondheid

extralicht/ gezondheid

vroege zonlicht therapieën

zongebruind, een teken van armoede

zongebruind, een teken van welstand

van alle tijden
Hoewel het woord 'gezondheid' niet is afgeleid van 'zon' is de relatie tussen de twee onbetwist. Een mens kan niet overleven zonder licht en warmte en de zon is daarvan de voornaamste leverancier. Al sedert onze vroegste geschiedenis eren we

de zon als bron van leven, vruchtbaarheid en genezing. Van de oude Egyptenaren wordt aangenomen dat ze speciale ruimtes bouwden waar gefilterd zonlicht in doordrong ter behandeling van specifieke kwalen en zo'n 2500 jaar geleden benoemde Hippocrates van Kos in zijn medisch onderricht de zon expliciet als heilzame bron van geneeskracht voor diverse aandoeningen. Tegenwoordig kennen we een rijk aanbod aan licht-, infrarood- en ultraviolet-therapieën maar zo is het niet altijd geweest.....

een teken van armoede
Rond de Middellandse Zee worden bij archeologische opgravingen regelmatig Romeinse solaria of, zoals de Grieken ze noemden, helioses aangetroffen op woningen van de beter gesitueerden. Ook de vaak aanwezige galerijen waren zo gelegen dat er altijd een

plek in de zon te vinden was. Een teken dat heilzaam gebruik van zonlicht een prominente plaats innam in het leven van de toenmalige bewoners. Vanaf de Middeleeuwen veranderde in West Europa dit beeld echter drastisch. Meer en meer werd een zongebrande en getaande huid geassocieerd met hard werken in de buitenlucht en werd een

blanke, gave huid het kenmerk van iemand uit de bovenlaag van de bevolking, iemand die genoeg middelen bezat om niet te hoeven werken. Zonodig werden  kunstgrepen toegepast om dit teken van welstand kunstmatig te bemachtigen. Zo was het in de 17e en 18e

eeuw niet ongewoon dat vrouwen zowel als mannen hun gezicht wit poederden met een mengsel van koolzuurzout en loodoxide wat tragischerwijs meermaals tot loodvergiftiging leidde. In de 19e eeuw werd het loodoxide in de gelaatspoeders weliswaar vervangen door het minder gevaarlijke zinkoxide maar tevens bereikte de manie om zonlicht te schuwen in deze eeuw een hoogtepunt. Daglicht werd buitengesloten of sterk getemperd, vrouwen meden de buitenlucht en zelfs het drinken van azijn werd niet geschuwd als middel om een

gedistingeerde bleekheid op te wekken. Het aanbrengen van blauwe lijnen op hals en décolleté om daarmee de schijn te wekken van een dunne huid waardoorheen de aderen zichtbaar waren, was in deze periode in gegoede kringen niet ongewoon.

een teken van welstand
Aan het einde van de 19e eeuw brak een periode aan waarin de inzichten op medisch gebied door talloze ontdekkingen en uitvindingen snel veranderden. Nieuwe inzichten op het gebied van hygiëne en de zelfhelende werking van de natuur resulteerden in een toenemende populariteit van natuurgeneeswijzen en de komst van elektriciteit bood mogelijkheden om de natuur zonodig een

handje te helpen. Bekend zijn de verhandelingen en kuuroorden van Friedrich Eduard Bilz waarin combinaties van zon-, lucht- en waterbehandelingen de remedie moesten vormen tegen een grote verscheidenheid aan kwalen. Maar ook in de medische wetenschap  werd gerichte blootstelling aan natuurlijke zonnestraling (heliotherapie) algemeen beschouwd als de meest effectieve geneeswijze voor ziektes als beender- en longtuberculose en rachitis. De behandeling vond plaats in kuuroorden aan het strand of sanatoria in de

bergen en langzaam aan verloor de gebronsde gelaatskleur haar imago van armoede en ontbering. Toen tenslotte ook de toonaangevende modeontwerpster Gabrielle 'Coco' Chanel in 1926

gebruind van vakantie terugkeerde, was de kentering compleet en gaven mannen en vrouwen uit alle lagen van de bevolking zich in toenemende mate over aan zonnebaden. In de jaren voor de Tweede Wereldoorlog bereikte de aandacht voor natuurlijke zonnestraling een voorlopig hoogtepunt in de vorm van zonnebaden, openluchtscholen en UV

een trend naar veel en langdurig zonnen, aangevuld met intensieve UV-bestraling in de wintermaanden. Nadat echter duidelijk werd dat overdadige blootstelling aan met name UV-straling ook negatieve kanten heeft in de vorm van een toenemende kans op huidkanker, vervlakte deze hype weer wat.

doorlatend glas. In de tweede helft van de vorige eeuw ontstond er

en48x32.gif
wpf3e08d81.png
Hippocrates.jpg
casa-romana.jpg
victoriaans.jpg
wp43d029e4.jpg
wp948e622a.jpg
strand.jpg

zonvervangers

zonvervangers
Met de komst van gloeilampen en andere elektrische lichtbronnen ontstonden aan het begin van de 20e eeuw gaandeweg mogelijkheden voor behandelwijzen die, zo geen vervanging, dan

toch in ieder geval een welkome aanvulling vormden op zonnebad of zonnekuur. De eerste toepassingen waren gebaseerd op gloeilampen en gasontladingslampen met een hoge lichtopbrengst die soms werden geoptimaliseerd om een extra hoeveelheid infrarode- of ultraviolette straling af te geven. Verdere ontwikkeling

leidde tot een keur aan min of meer specifieke zonvervangers. De positieve uitwerking op lichaam en geest die aan deze zonvervangers wordt toegeschreven, is veelomvattend en ook de mate van (wetenschappelijke) onderbouwing van de diverse claims verschilt sterk. Slechts weinigen echter zullen de positieve invloed van een zekere hoeveelheid, al dan niet kunstmatig, zonlicht bestrijden en voor de behandeling van specifieke kwalen kunnen licht-, infrarood- en ultraviolet-therapieën goede diensten bewijzen.

wpd9f52a5e.gif

© copyright 2005-2011 - extralicht.nl
v3.23

genezende straling

genezende straling
Onderstaand overzicht van erkend- of vermeend werkzame straling voor specifieke medicaties is indicatief en incompleet. Raadpleeg bij voorkeur een arts maar minstens de gebruiksaanwijzing van uw lichtbron, warmtelamp of hoogtezon voordat u deze gaat gebruiken voor therapeutische doeleinden.

wpf60d3ab9.jpg

Soort

Golflengte

Toepassing

midden
  infrarood

10600 nm

laser chirurgie voor zacht weefsel.

midden
  infrarood

2940 nm

laser chirurgie voor hard weefsel.

nabij infrarood

1450, 1320, 1064 nm

bestrijdt schimmelnagels, vermindert acne littekens (lasertoepassing).

nabij infrarood

1400 - 1000 nm

bestrijdt pijn.

nabij infrarood

1000 - 800 nm

bevordert wondherstel.

infrarood tot
  groen

1064 - 488 nm

onthaart.

nabij infrarood
  tot
  oranje-rood

780 - 620 nm

bestrijdt huidkanker in combinatie met fotosensibilisatoren (PDT)

rood

700 - 670 nm

bestrijdt pokken.

rood

670 - 650 nm

stimuleert weefselaanmaak, ondersteunt bestrijding van acné.

rood

700 - 640 nm

verbetert stofwisseling
en doorbloeding.

oranje

640 - 600 nm

wekt eetlust op, werkt
opwekkend.

geel

600 - 555 nm

vermindert
depressiviteit.

groen

555 - 485 nm

werkt rustgevend.

blauw

485 - 430 nm

bestrijdt pijn, werkt
bloeddruk verlagend.

geel

595 - 585 nm

bevordert genezing van operatiewonden.

blauw

485 - 460 nm

bestrijdt SAD (Seasonal Affective Disorder).

blauw

460 - 455 nm

bestrijdt geelzucht bij pasgeborenen.

groen

532 nm

laser prostaatchirurgie (PVP).

violet

420 - 405 nm

bestrijdt acné.

ultraviolet A

400 - 320 nm

bestrijdt psoriasis in combinatie met psoraleen (PUVA), bestrijdt huidtuberculose, remt ontsteking, bruint oppervlakkig.

ultraviolet B

320 - 290 nm

bestrijdt rachitis, versterkt het beendergestel, bestrijdt psoriasis, bestrijdt eczeem, bruint diep.

ultraviolet A/B/C

337 - 126 nm

laser oogchirurgie (LASIK).

beïnvloedt stemming

wp27180fa5.jpg