theme_low_nl.jpg
navigation_hor.gif
wpc98a2ab0.png
wpacffc1f4.png
wpdb39ee33.png

wp433bb93d.png

wpb0070428.png

wp70b65a1c.png

wpcd57c3be.png

wpb1655a51.png

wp64990778.png

wpd61a112e.png

View this site in English

wp2e1cdf6b.gif
wpd5013b37.gif
wpe515f21e.gif

infrarode straling

extralicht/zonnestraling/ infrarode straling

toepassingen van infrarode straling

licht en warmte

het spectrum van infrarode straling

de ontdekking van infrarode straling

ontdekking
Infrarode straling werd in 1800 door William Herschel ontdekt toen hij energiemetingen verrichtte aan licht van verschillende kleuren. Hiertoe liet hij licht door een prisma vallen om daarmee het kleurenspectrum zichtbaar te maken. Door een glasthermometer in de opeenvolgende kleuren te houden, stelde hij vast dat er een verwarmingseffect optrad dat hoger werd in de richting van de kleur rood. Bij toeval viel hem daarbij op dat het verwarmingseffect na het passeren van het rode

spectrum
Het infrarode deel van het spectrum is onderverdeeld in nabij-, midden- en ver infrarood, ook wel aangeduid als IR-A, IR-B en IR-C (zie elektromagnetisch spectrum). De golflengte van nabij infrarood ligt tussen 700 en 1400 nanometer en die van ver infrarood tussen 15 en 100 micrometer. Ver infrarood zet koolhydraten om in suikers. Dat gebeurt zowel in fruit als in ons lichaam. Door deze omzetting wordt bijvoorbeeld fruit rijp. Ver infrarode stralen verwarmen bij organische materialen de oppervlakte waarbij de binnenkant slechts warm wordt door geleiding van die warmte. Nabij- en, in mindere mate, midden infrarood dringt dieper in de weefsels door en heeft een meer gelijkmatig verwarmend effect.

licht en warmte
Infrarode straling wordt vaak verward met warmte. Hoewel er een verband bestaat, gaat het echter om verschillende fenomenen. Warmte is een natuurkundige grootheid die iets zegt over de temperatuur van een voorwerp of van een ons omringend medium als lucht of water. Deze warmte wordt door stroming (convectie) getransporteerd en op ons lichaam overgebracht. De lucht of het

water fungeren daarbij als transportmiddel en in het luchtledige is deze vorm van energieoverdracht dan ook niet mogelijk. Daarom is het in de ruimte aan de schaduwzijde van een (relatief) koud object altijd koud, ook al schijnt de zon onbelemmerd. Een object dat door toevoer van energie warm wordt, gaat eerst infrarode straling afgeven en pas bij veel hogere temperaturen (500 tot 1000 ºC) ook licht. Infrarode straling gedraagt zich als

licht. Het heeft geen medium nodig om zich te verspreiden en het plant zich rechtlijnig voort. Een infrarode stralingsbron als de zon verwarmt dus ook voorwerpen in het luchtledige maar alleen als ze aan directe zonnestraling zijn blootgesteld en zich dus niet in de schaduw bevinden. Op aarde, waar doorgaans wèl een warmtegeleidend medium aanwezig is, zal een infrarood bron de aangestraalde voorwerpen direct opwarmen. De infrarood bron zelf zowel als de door zijn straling opgewarmde voorwerpen zullen een deel van hun energie door convectie aan de omringende lucht overdragen waardoor ook de temperatuur van de lucht zal stijgen. Ziedaar het verband tussen (omgevings-)warmte en infrarode straling.

toepassing
Infrarode straling wordt niet beïnvloedt door tocht en is daardoor goed bruikbaar voor verwarmingstoepassingen. Infrarode straling wordt ook gebruikt voor het sneller doen drogen van bijvoorbeeld

verf. Nadeel hierbij is echter wel dat de droogtijd per kleur verschilt. Witte voorwerpen weerkaatsen een groot deel van de infrarode straling en zullen daardoor minder snel opwarmen. Zwarte verf zal daardoor eerder droog zijn dan witte. Andere toepassingen zijn distillatie, met name als de te distilleren stof erg vluchtig of brandbaar is, en bereiding van voedsel. Bij verhitting van voedsel door infrarode straling zal het binnenste ervan eerder en

gelijkmatiger opwarmen dan bij verhitting door bijvoorbeeld hete lucht. Hetzelfde fenomeen wordt bij therapeutische toepassing van infrarode straling gebruikt om een positieve invloed op onze gezondheid uit te oefenen

wpd9f52a5e.gif

© copyright 2005-2016 - extralicht.nl
v3.33

deel van het spectrum toe bleef nemen. Verder onderzoek leidde tot de ontdekking van infrarode straling.

herschel_02.jpg

Infrarood lampen voor (zelf)medicatie zijn gericht op het verwarmen van het onderhuidse weefsel zonder dat de temperatuur van de huid in de buurt van de pijngrens (ca. 45 ºC) komt. Ver infrarood is voor dit doel ongeschikt en therapeutische infrarood-stralers worden dan ook zo ontworpen dat de golflengte van de uitgezonden straling zich in het nabij infrarode gebied tussen de 700 en 1400 nm bevindt (zie infrarood-emissie).

en48x32.gif
wp73e039e4.png
wpbf747ca8.png
wp09bb4f12.jpg
wpbe76c619.jpg
infrarooddroger.jpg