theme_low_nl.jpg
navigation_hor.gif
wpd5d0fbb1.png
wp16e04963.png
wp4c58e823.png

wp433bb93d.png

wpb0070428.png

wp70b65a1c.png

wpcd57c3be.png

wpb1655a51.png

wp64990778.png

wpd61a112e.png

View this site in English

wp2e1cdf6b.gif
wpd5013b37.gif
wpe515f21e.gif

bijzondere uitvoeringsvormen van infrarood armaturen

infrarood-stralers

extralicht/zonvervangers/ infrarood-stralers

en48x32.gif
wp8e22e2d8.png

kwartsbuizen en metaalbuizen
Kwartsbuizen zijn pijpjes van hittebestendig kwartsglas waarin zich een al dan niet om een kern gewikkelde gloeidraad bevindt. Deze gloeidraad is veelal vervaardigd van Kanthal, een metaal dat de eigenschap heeft om reeds bij relatief lage temperaturen te gaan gloeien en niet te verbranden bij blootstelling aan lucht. Een kwartsbuis is vaak melkachtig wit door een produktiewijze waarbij vele minuscule luchtbellen in het kwarts worden ingesloten. Het stralingsbereik van kwartsbuizen ligt tussen 2000 en 2300

gloeilampen waarvan het bereik ongeveer van 1000 tot 1400 nm strekt (zie infrarood-emissie). Omdat de meest heilzame infrarood straling in het nabij infrarode golflengtegebied van 700 tot 1400 nm valt, zijn infrarood gloeilampen effectiever voor therapeutisch gebruik en worden kwartsbuizen meer voor cosmetisch gebruik toegepast. Kwartsbuizen hebben veelal een rechte of gebogen vorm en lijken enigszins

op metaalbuis stralers. Deze metaalbuizen bestaan uit een spiraal van nikkel-chroom draad welke met een elektrisch isolerende vulstof van magnesium-oxide of aluminium poeder in een messing- of roestvrij stalen buis gevat is. Vergeleken met kwartsbuizen hebben metaalbuizen een nog grotere opbrengst in het ver infrarode gebied en minder in het nabij infrarode gebied (ordegrootte 15% IR-A, 40% IR-B en 45% IR-C, zie elektromagnetisch spectrum) waardoor ze eerder geschikt zijn voor verwarmingsdoeleinden. Kwartsbuizen zijn

kwartsbuizen en metaalbuizen

kwartsbuis.jpg
wpddc602d7.jpg
wp5eeaa025.png

metaaldraad elementen
Rond 1920 kwamen de eerste voor verwarming en therapeutisch gebruik geschikte elektrische warmte-elementen beschikbaar. De elementen waren gemaakt van Chromel-draad, een ontdekking uit 1905 van William Hoskins en Albert Marsh. Chromel (ookwel nichroom) is een nikkel-chroom legering die zich kenmerkt zich door

wp38066782.jpg
wpce6a2ffc.jpg

een stabiele en licht positieve temperatuurscoëfficient bij hoge temperaturen en door vorming van een beschermend laagje chroom-oxide op de buitenzijde van de draad. Hierdoor kan de draad in de buitenlucht tot gloeien worden gebracht zonder dat deze verbrandt of verder corrodeert. De draad werd tot een spiraal gewonden en vervolgens om een keramische drager gewikkeld waarna deze tot zo'n 1100 ºC kon worden verhit. Rond 1930 kwamen elementen vervaardigd uit Kanthal-draad op de markt. Kanthal is een legering van

ijzer, chroom en aluminium en is een ontdekking van Hans von Kantzow uit Hallsthammar. Kanthal vormt evenals Chromel een beschermend laagje op de buitenzijde maar dan van aluminium-oxide. Het kan hogere temperaturen weerstaan dan Chromel en is eenvoudiger te verwerken.

wpd7b75087.jpg

nm en bevindt zich daarmee ruim boven dat van infrarood

wpa13c2d1d.jpg

beter schokbestendig dan gloeilampen. Omdat ze ook compacter zijn, worden ze, ondanks de wat mindere infraroodprestaties, vaak toegepast in gecombineerde hoogtezon-armaturen waarbij de kwartsbuis dan fungeert als voorschakelbelasting voor de kwikdampontladingslamp.

gloeilampen (zie ook lichtbronnen)
Zichtbaar licht is voor een infrarood gloeilamp een onvermijdelijk bijprodukt dat zo laag mogelijk wordt gehouden. Hoe heter de gloeidraad, hoe groter de uitgestraalde hoeveelheid zichtbaar licht. De gloeidraad van een infrarood lamp zoals die in bijvoorbeeld droogovens wordt toegepast, heeft daarom een temperatuur van zo'n 1900 ºC hetgeen

beduidend lager is dan de temperatuur van de gloeidraad van een

gewone gloeilamp die rond de 2500 ºC ligt (zie infrarood-emissie). Voor therapeutische toepassingen zoals pijnbestrijding en wondherstel is echter kortgolvige infraroodstraling nodig en hiervoor is een hoge gloeidraadtemperatuur vereist. Het overmatig licht wordt dan vaak getemperd door een roodfilter.

mogelijk om een voldoende brede stralingsbundel te produceren. Om de infrarode straling tot een evenwijdige bundel te richten, is de binnenzijde van de lamp bekleed met een laagje materiaal dat de infrarode straling weerkaatst. Aanvankelijk werden de lampen vervaardigd van geblazen blank glas en werden oogbeschermers meegeleverd om eventuele hinder van de felle gloeidraad weg te nemen. Latere lampen zijn voorzien van een roodfilter waarmee licht met golflengtes onder de 650 nm wordt tegengehouden. Vanaf de jaren vijftig van de vorige eeuw wordt ook gebruik gemaakt van slagvaste geperst glazen lampen. Deze lampen zijn dikwijls voorzien van een gesegmenteerde bolle lens, een zogenaamde fresnel lens, om de straling nog beter te bundelen. De opbrengstverhouding van infrarood gloeilampen ligt in de orde van 45% IR-A, 45% IR-B en 10% IR-C (zie elektromagnetisch spectrum). Omdat de temperatuur van IR-gloeilampen in dezelfde orde van grootte ligt als die van gewone gloeilampen met een vergelijkbaar vermogen,

Philips_Infraphil-7525.jpg
Philips_Infraphil-7529~g.jpg
wp37348f06.jpg
fresnellens.jpg

Vergeleken met gloeilampen voor verlichtingsdoeleinden zijn infrarood gloeilampen voor therapeutisch gebruik relatief groot voor het geleverde vermogen van 100 tot 150 Watt. Hierdoor is het

halogeen lampen
Een halogeenlamp is in essentie een gloeilamp maar dan gevuld met een inert gas onder hoge druk waaraan een kleine hoeveelheid

halogenen (meestal broom of jodium) is toegevoegd. Hierbij onstaat een ingenieus proces van regeneratie van de door de gloeidraad uitgestoten wolfram atomen. Deze atomen binden zich in de koudere buitenzones van de lamp met de halogenen. De zo gevormde verbindingen hebben de eigenschap niet op de binnenzijde van de ballon te condenseren. De ballon blijft hierdoor helder gedurende de gehele levensduur van de lamp. De halogeenverbindingen komen door de gascirculatie in de lamp uiteindelijk terug in de

heetste zone rond de gloeidraad. Daar vindt ontleding plaats waarna de vrije wolfram atomen helpen om de verdamping van de gloeidraad te beperken. Halogeen lampen hebben daardoor een

aanzienlijk langere levensduur dan gewone gloeilampen. Vanwege de hoge druk en -temperatuur zijn halogeenlampen doorgaans klein en gemaakt van kwartsglas. Kwartsglas heeft een veel hogere verwekingstemperatuur dan normaal glas (zo'n 1100 ºC in plaats van 500 tot 800 ºC). De temperatuur van de gloeidraad van een halogeenlamp kan oplopen tot 2600 ºC. Halogeenlampen worden toegepast in tafellampen maar vooral in infrarood cabines waarbij de geproduceerde convectie warmte evenzeer van nut is als de infrarode straling.

Philips_InfraCare-HP3631.jpg
infraroodcabine.jpg
wpd9f52a5e.gif

© copyright 2005-2010 - extralicht.nl
v3.21

uitvoeringsvormen en combinaties
De tafellamp is verreweg de meest voorkomende uitvoeringsvorm voor therapeutische infrarood-stralers waarbij de lamphouder meestal draai- of kantelbaar is om een comfortabele lichaamshouding tijdens de bestraling mogelijk te maken. Sommige

armaturen zijn daarbij voorzien van klemmen of ophangbeugels om ze aan een stoelleuning of een kastdeur te kunnen bevestigen. Plaatsing van infrarood-armaturen op een statief is voor thuisgebruik nooit echt ingeburgerd geweest hoewel Philips enige tijd een statief met beugel heeft geleverd waarop een standaard tafellamp kon worden gemonteerd. Ook van Philips is de HP2001, een model waarbij de lamp op een zwanehals is geplaatst. Sommige armaturen werden geleverd met meerdere losse stralingsbronnen die eenvoudig konden worden

mineraallampen en donkerstralers
Een mineraallamp bestaat uit een metalen- of keramische plaat bedekt met mineralen welke door een aparte warmtebron verhit

wordt. De indirect verhitte plaat zendt infrarode straling uit in een golflengtebereik van 2 tot 50 micrometer, dus in het niet zichtbare midden- en ver infrarode deel van het elektromagnetisch spectrum. Mineraal lampen zijn in de jaren 80 van de 20ste eeuw ontstaan in China nadat het was opgevallen dat arbeiders in een slecht onderhouden

wpfc06f93e.jpg
wp700a3617.jpg

bij een weldadige warmte zoals chronische wondpijn, gewrichtspijn, rugpijn, etc. Minder poëtisch maar even effectief is de vergelijkbare infrarode straling die wordt uitgezonden door donkerstralers, elementen die een langgolvige en dus niet zichtbare infrarode straling uitzenden. Donkerstralers bestaan doorgaans uit sterk hittebestendige omhulling rond een metaaldraad element dat binnen de omhulling tot gloeien wordt gebracht. Een veel voorkomende uitvoering bestaat uit een keramische omhulling waarin zich een in zand

keramiek fabriek nauwelijks last hadden van de vochtige omgeving waarin ze moesten werken. De vermeende werkzaamheid van mineraallampen wordt toegeschreven de complexe samenstelling van de gebruikte mineralen en omvat alle kwalen die baat hebben

ingebedde metalen gloeidraad bevindt. Kleine keramische elementen worden o.a gebruikt voor verwarming van reptielen en kleinvee, grotere exemplaren worden toegepast in sauna's. Ook voor therapeutisch gebruik zijn specifieke donkerstralers ontworpen maar de werkzaamheid van deze elementen berust op weinig

worden er aan de constructie van infrarood-armaturen geen speciale eisen gesteld. Kleine gloeilampen met een vermogen van 15 tot 25 Watt worden toegepast in massage apparaten waarbij de gloeilamp via indirecte verhitting de kunststof of metalen buitenzijde van het element op een temperatuur van maximaal zo'n 40 ºC brengt.

wp8c8c2616.jpg
wp1f3f00f7.jpg

anders dan verhoging van het welbevinden door de oplopende omgevingstemperatuur. Donkerstralers met een relatief lage oppervlaktetemperatuur (maximaal 40 ºC) worden gebruikt voor massagedoeleinden. De lage temperatuur laat toepassing van kunststof omhullingen toe zoals bij het afgebeelde Pifco massage element.

metaaldraad elementen

halogeen lampen

mineraallampen en keramische elementen

lasers

lasers
Het hart van een laser wordt gevormd door een vast, vloeibaar of gasvormig medium dat wordt ingesloten door twee spiegels die samen een resonantiekamer vormen. Het medium moet vrije elektronen bevatten die door opname van een foton in een hogere energiebaan gebracht kunnen worden. Deze 'aangeslagen' elektronen zullen vrijwel direct terugkeren naar hun oorspronkelijke baan waarbij ze een nieuw foton afgeven waarvan de golflengte karakteristiek is voor het medium. Dit wordt een spontane emissie genoemd en aangezien de golflengte van de uitgezonden fotonen altijd gelijk is, is de uitgezonden straling éénkleurig of monochromatisch. Wanneer een dergelijk foton in botsing komt met een reeds aangeslagen elektron dan zal dit elektron naar zijn oorspronkelijke baan terugkeren onder afgifte van een tweede foton. Dit wordt een gestimuleerde emissie genoemd en de twee resterende fotonen zullen niet alleen dezelfde golflengte maar ook dezelfde fase hebben. Dit laatste heet coherent en het resultaat is dus een monochromatische, coherente straling. Een gestimuleerde emissie wordt geïnitieerd door één foton en leidt tot de emissie van een identiek tweede foton. In een omgeving waarin het aantal aangeslagen vrije elektronen groter is dan het aantal niet-aangeslagen vrije elektronen kunnen zich daardoor lawineachtige emissies van fotonen voordoen die aanhouden totdat het aantal aangeslagen elektronen te laag geworden is. De situatie waarin er meer aangeslagen dan niet aangeslagen vrije elektronen zijn, heet inversie of populatie-inversie. Deze situatie wordt doorgaans bereikt en in stand gehouden door een externe stralingsbron of een elektrische stroom. De beide spiegels, waarvan er één gedeeltelijk doorlaatbaar is,  zorgen er tenslotte voor dat het proces van onregelmatige lawines in een continue proces wordt omgezet. De twee spiegels zijn precies recht tegenover elkaar geplaatst waardoor een steeds groter aantal fotonen tussen de spiegels heen en weer gekaatst zal worden. Een deel daarvan zorgt voor het vrijmaken van steeds weer nieuwe fotonen terwijl een ander deel via de gedeeltelijk doorlaatbare spiegel het medium zal verlaten. Deze straling plaats zich in één richting voort, haaks op het oppervlak van de spiegels en het resultaat is dus een monochromatische, coherente en gebundelde straling, een laserstraal. De golflengte van deze laserstraal is afhankelijk van de samenstelling van het gebruikte medium en kan variëren van Röntgen via ultraviolet, zichtbaar licht, nabij- en ver infrarood tot

microgolven. Veel lasers werken in het zichtbare deel van het elektromagnetische spectrum (licht dus) en daar komt dan ook de oorspronkelijke afkorting LASER vandaan: Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. In de medische wereld worden infrarood lasers toegepast in de chirurgie, bij de behandeling van schimmelnagels,

ontharing.jpg

voor het reduceren van acné littekens en voor ontharing. Groene lasers worden gebruikt bij prostaatchirurgie, ultraviolet lasers bij oogchirurgie.

Philips_Infraphil-HP2001.jpg

gloeilampen

uitgewisseld. Gangbare losse elementen waren donkerstralers, metaaldraad elementen, kwartselementen, infrarode- en gekleurde gloeilampen, menglichtlampen en zelfs ontladingslampen (zie ook ultraviolet-stralers).