theme_low_nl.jpg
navigation_hor.gif
wpb846328a.png
wpf8c286f9.png
wp8c89dc1a.png

wp433bb93d.png

wpb0070428.png

wp70b65a1c.png

wpcd57c3be.png

wpb1655a51.png

wp64990778.png

wpd61a112e.png

View this site in English

wp2e1cdf6b.gif
wpd5013b37.gif
wpe515f21e.gif

licht therapie

extralicht/gezondheid/ licht-therapie

en48x32.gif
wpf3e08d81.png

seasonal affective disorder

SAD
De werking van licht- of fototherapie voor de behandeling van SAD (Seasonal Affective Disorder) of sommige slaapstoornissen zoals jetlag wordt grotendeels toegeschreven aan de beïnvloeding van het bioritme. Het bioritme wordt geregeld in de hersenen en hierbij speelt het hormoon melatonine een belangrijke rol. Melatonine is een slaaphormoon dat geproduceerd wordt door de epifyse (pijnappelklier) en het heeft een belangrijke functie bij de slaap.

kleurtherapie

stemming
Dat kleuren in staat zijn om onze stemming of gevoelens te beïnvloeden, is vrij algemeen aanvaard. De theorieën over de wijze waarop en de mate waarin ze dat doen, zijn echter niet onomstreden. Het verschijnsel is al sinds de oudheid beschreven

wp7d3ac54c.jpg

en toegepast maar de over de uitwerking van specifieke kleuren op lichaam en geest lijken er evenzoveel theorieën als deskundigen te bestaan. Een algemene tendens wijst op een opwekkend effect van kleuren in de richting van het rood en op een rustgevend effect in de richting van het blauw. Voor de claim dat door kleurtherapie (ookwel chromotherapie) vrijwel iedere bekende aandoening door bestraling met de juiste lichtsoort te verhelpen zou zijn, bestaat echter geen enkel onafhankelijk en reproduceerbaar bewijs.

wp3c0b8596.png

De produktie ervan neemt in de avond toe en tegen de ochtend weer af. Melatonine wordt afgebroken wanneer er daglicht via de ogen binnenkomt. Mensen die overgevoelig zijn voor de invloed van daglicht, lopen de kans dat hun bioritme verstoord raakt door kortere winterdagen of door periodes van slechte weersomstandigheden omdat er dan minder daglicht de ogen binnenkomt. De biologische klok verschuift dan omdat de melatonine overdag niet voldoende wordt afgebroken. Hierdoor ontstaat moeheid en lusteloosheid. Door mensen met een verstoord bioritme volgens een strak tijdschema bloot te stellen aan een extra hoeveelheid kunstmatig daglicht zou de verstoring kunnen worden gecorrigeerd. Blauw licht lijkt voor de bestrijding van SAD en aanverwante klachten het meest werkzaam te zijn. Voor de nabootsing van daglicht in een normale werk- of leefomgeving worden meestal menglichtlampen of TL-buizen met een vergroot stralingsbereik gebruikt, zogenaamde volspectrumlampen. Ook kan de lichtbron worden weggewerkt in bijvoorbeeld een winterse zonneklep of een monitor waar dagelijks achter gewerkt wordt. Bij het opstaan kan een volspectrumlamp in combinatie met een wekker die natuurlijke achtergrondgeluiden produceert goede diensten bewijzen. Deze simuleert het

licht-therapie.jpg

wondherstel

wondherstel
Bij verwondingen aan de huid produceert het lichaam ondermeer macrofagen. Dit zijn cellen die deel uitmaken van het immuunsysteem en die in staat zijn om dode en beschadigde cellen in zich op te nemen en af te breken. Onder invloed van rood licht met een golflengte van rond de 660 nanometer scheiden deze macrofagen een stof af die de aanmaak en verspreiding van nieuwe onderhuidse bindweefselcellen (fibroblasten) stimuleert. Door operatieve ingrepen ontstane wonden helen soms langzaam of in het geheel niet waarbij als complicatie granulatieweefsel met een chronische wondzweer ontwikkeld kan worden. Dit soort wonden kunnen soms succesvol behandeld worden met gepolariseerd geel licht met een golflengte van ongeveer 590 nanometer. Het is ten zeerste aan te raden om bij toepassing van licht therapie voor wondherstel eerst een arts te raadplegen (zie ook infrarood-therapie).

geelzucht

geelzucht bij pasgeborenen
Een ongeboren kind heeft nog geen eigen bloedproduktie maar maakt gebruik van het bloed van de moeder dat via de navelstreng wordt aan- en afgevoerd. Direct na de geboorte zal de eigen bloedvoorziening van het kind op gang komen en wordt het lichaamsvreemde bloed van de moeder geleidelijk aan afgebroken en vervangen door het eigen bloed. De afvalstof die ontstaat bij het afbreken van het prenatale bloed heet bilirubine en wordt in de lever van het kind afgebroken. In sommige gevallen, vooral bij (te)

geelzucht.jpg

vroeg geboren kinderen, is de lever nog niet in staat het tempo van de afbraak bij te houden en hoopt het teveel aan bilirubine zich op in de bloedbaan. De huid van het kind krijgt hierdoor een gele kleur. Door bestraling van de huid met blauw licht met een golflengte van 458 nanometer wordt de bilirubine afgebroken en verdwijnt de gele kleur. Omdat een

gele huidskleur ook veroorzaakt kan worden door andere en ernstigere afwijkingen mag een behandeling van een pasgeboren baby met blauw licht alleen plaatsvinden door of onder supervisie van een arts.

acné

acné
Acné is een huidaandoening waarbij puistjes ontstaan. De meest voorkomende vorm wordt veroorzaakt door een overproduktie van talg, meestal door een verstoring van de hormonale balans. De verstopte en overbelaste talgkliertjes zijn gevoelig voor bacteriële

Davita_CL400.jpg

infecties. Sommige vormen van acné worden veroorzaakt door de propionbacterie. Deze bacterie scheidt porfirine af, een afvalstof die door bestraling met violet licht tussen 420 en 405 nanometer deels kan worden omgezet in actieve (singulet) zuurstof. Deze actieve zuurstof remt vervolgens de verdere ontwikkeling van de propionbacterie en kan deze zelfs doen afsterven. Vaak wordt een acné behandeling met violet licht nog ondersteund door gelijktijdige bestraling met rood licht met een golflengte van 670 tot 650 nanometer. Dit

rode licht stimuleert de ontwikkeling van fibroblasten in de huidcellen en versnelt daarmee het herstel van de huid (zie ook wondherstel). Acné littekens kunnen soms succesvol worden behandeld met lasers die werken in het nabij infrarode deel van het elektromagnetisch spectrum.

gebruikswijzer licht therapie

algemene gebruikswijzer
Waarschuwing: Volg in alle gevallen de instructies van de bij uw lichtbron geleverde gebruiksaanwijzing op. Als deze ontbreekt, probeer dan via uw leverancier of de fabrikant aan een vervangend exemplaar te komen. De hier gegeven gebruikswijzer is louter bedoeld voor lezers die geïnteresseerd zijn in werking en gebruik van een lichtbron voor zelfmedicatie zonder er noodzakelijkerwijs zelf een te bezitten. De maker van deze site stelt zich niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door gebruik van een lichtbron.
Het bepalen van een effectief tijdschema voor gebruik van een lichtbron is erg afhankelijk van de aard en ernst van de klacht. Een behandeling zal dan ook vaak onder supervisie van een arts of deskundige worden uitgevoerd. De meest voorkomende behandeling van SAD bestaat uit blootstelling aan kunstmatig daglicht op een vast tijdstip van de dag, meestal de ochtend. De behandelduur is doorgaans een half uur per keer. Het is niet nodig om steeds naar de lichtbron te kijken. Het is beter om bij het licht iets te lezen of iets anders omhanden te hebben. Na één tot maximaal twee weken dienen de klachten te zijn verdwenen. Neem contact op met een arts als dat niet het geval is. Anders dan bij SAD is bij acné en wondherstel een directe en nabije bestraling van het te behandelen lichaamsgebied van belang. De werkzaamheid van kleurtherapie is onbewezen maar veel kans op gevaarlijke bijwerkingen lijkt er niet te zijn.

wpd9f52a5e.gif

© copyright 2005-2010 - extralicht.nl
v3.19.2

huidkanker

huidkanker
Sommige soorten huidkanker of voorstadia daarvan zijn succesvol te remmen of zelfs te genezen met fotodynamische therapie (PDT). Voorbeelden hiervan zijn basaalcelcarcinoom, Morbus Bowen en actinische keratose of zonneschade. Fotodynamische therapie bestaat uit twee componenten: 1) een lichtsensibilisator die het aangetaste weefsel gevoelig maakt voor licht en 2) intens licht met een specifieke golflengte dat zorgt voor de afbraak van aangetaste cellen. Er bestaan twee behandelmethoden die beide gebruik maken van het gegeven dat door tumor aangetaste cellen bepaalde lichtsensibilisatoren makkelijker opnemen en moeilijker weer afgeven dan gezonde cellen. Bij de ene behandeling wordt de lichtsensibilisator of zijn uitgangsstof (een stof die pas in het weefsel wordt omgezet in een lichtsensibilisator) in een zalf aangebracht op het aangetaste weefsel en vervolgens lichtdicht afgedekt. Als na enige uren de lichtsensibilisator is gevormd en/of opgenomen door de door tumorcellen, wordt het behandelde gebied bestraald met licht. Bij de andere behandeling wordt de lichtsensibilisator in de bloedbaan geïnjecteerd en door alle lichaamscellen opgenomen. Als na verloop van een periode van 24 tot 48 uur de lichtsensibilisator is verdwenen uit de gezonde cellen worden de aangetaste tumorcellen (waar een deel van de stof nog in aanwezig is) bestraald met licht. De methode waarbij zalf wordt opgebracht, is bruikbaar voor uitwendige behandeling. De andere methode kan ook inwendig worden toegepast waarbij het licht via

glasvezels op de juiste plaats wordt gebracht. De precieze golflengte van het bij beide methodes gebruikte licht is afhankelijk van het type lichtsensibilisator maar ligt meestal in het gebied tussen 640 en 780 nanometer, dus rood tot nabij infrarood (zie elektromagnetisch spectrum). Onder invloed van het licht reageert de lichtsensibilisator met van nature in het weefsel aanwezige zuurstof. Hierbij wordt actieve zuurstof gevormd, een aggresieve chemische stof die op zijn beurt reageert met de aangetaste cel en deze doet afsterven. De

fotodynamische-therapie.jpg

exacte uitwerking van de reactie is sterk afhankelijk van de samenstelling van de gebruikte lichtsensibilisator. Omdat de lichtsensibilisatoren beter in tumorcellen worden opgenomen dan in gezonde cellen zullen vooral aangetaste cellen afsterven en zal de schade aan gezond weefsel beperkt blijven. Een deel van de cellen sterft af door apotose, een natuurlijke vorm van afsterving. Een ander deel sterft echter af door necrose waarbij de celresten door het immuunsysteem van het lichaam moeten worden afgevoerd. Hierdoor kunnen ontstekingsverschijnselen, zwelling, pijn en zelfs littekenvorming optreden. Fotodynamische therapie mag uitsluitend worden uitgevoerd door een arts.

Lumie_Bodyclock-Classic-150.jpg

langzaam doorbreken van het daglicht voordat het echte daglicht zich aandient.

wpd8a1c5fa.jpg
Philips_LightFrame.jpg

prostaatchirurgie

prostaat chirurgie
Groen laserlicht wordt gebruikt voor het chirurgisch verwijderen van weefselverdikkingen aan de binnenzijde van de prostaat (Benign Prostatic Hyperplasia, BPH) met een techniek die bekend staat als Photoselective Vaporization Prostatectomy (PVP). Het licht wordt gegenereerd met een 1064 nm Nd:YAG laser in combinatie met een kaliumtitanylfosfaat (KTiOPO4) of KTP-kristal waarmee door frequentieverdubbeling een groene lasersstraal met een golflengte van 532 nanometer wordt opgewekt.