theme_low_nl.jpg
navigation_hor.gif
wp82665b42.png
wp6ffeb5a1.png
wp6f974cc1.png

wp433bb93d.png

wpb0070428.png

wp70b65a1c.png

wpcd57c3be.png

wpb1655a51.png

wp64990778.png

wpd61a112e.png

View this site in English

wp2e1cdf6b.gif
wpd5013b37.gif
wpe515f21e.gif

Philips

extralicht/zonnegalerij/merknamen/ Philips

de basis

de basis
De basis voor wat een van ’s werelds grootste elektronicaondernemingen zou worden, werd op 15 mei 1891

en48x32.gif
Gerard-Philips.jpg

gelegd toen Frederik Philips (tabakshandelaar, fabrikant en bankier) en zijn zoon Gerard (werktuigbouwkundig ingenieur) een onderhandse akte ondertekenden waarmee hun vennootschap Philips & Co. werd opgericht met als doel "het fabriceren van gloeilampen en andere elektro-technische artikelen". Eindhoven werd als vestigingsplaats gekozen en voor weinig geld kon een geschikt leegstaand fabrieksgebouw worden gekocht. Reeds in 1895

Anton-Philips.jpg

werd een begin gemaakt met internationale

marktbewerking. De jongere broer Anton begon heel Europa af te reizen om gloeilampen te verkopen. In 1900 was Philips al een van de grootste producenten van kooldraadlampen van het Europese vasteland. In het begin van de twintigste eeuw werden in verschillende landen vertegenwoordigingen in het leven geroepen. Door de snel toenemende werkgelegenheid  begon Philips steeds meer zijn stempel op de Eindhovense omgeving te zetten. Het bedrijf

stond bekend om zijn goede sociale voorzieningen. Op 29 augustus 1912 werd de N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken opgericht, waarvan aandelen op de Amsterdamse Beurs werden geplaatst.

lampen en radio's

lampen en radio's
Voor de Eerste Wereldoorlog had Philips in de Verenigde Staten en Frankrijk reeds verkoopondernemingen opgericht. Toen de aanvoer van gassen en glas voor de gloeilampen in de Eerste Wereldoorlog stagneerde, richtte Philips eigen toeleverende bedrijven op en begon het ook met het opzetten van eigen buitenlandse produktie- en verkooporganisaties. In de jaren twintig van de vorige eeuw steeg het aantal van deze verkoopondernemingen explosief. De

ontwikkeling van nieuwe verlichtingstechnieken was de motor achter een voortgaande groei. Om produktinnovatie verder te bevorderen, richtte Gerard Philips in 1914 het Natuurkundig Laboratorium (NatLab) op dat uitgroeide tot de bakermat van vele nieuwe technologieën. In het NatLab begon men bijvoorbeeld met de ontwikkeling van röntgenbuizen en radiobuizen, de basis van de latere divisies Medische Systemen en Consumentenelektronica. Het was de eerste stap in de richting van produktdiversificatie. In 1918 bracht Philips een

eerste radio elektronenbuis en een medische röntgenbuis op de markt en 1925 speelde Philips een actieve rol in de eerste experimenten op het gebied van televisie. De onderneming begon in 1927 met het produceren van radio’s en had er tegen het jaar 1932 één miljoen verkocht. Een jaar later had Philips 100 miljoen radiobuizen geproduceerd. Vanaf 1926 brengt Philips diverse natrium- en kwikdamplampen op de markt. De laatste vormen vanaf 1937 de basis voor de Biosol hoogtezon lijn. In 1945 verschijnen de eerste

Ultraphil hoogtezonnen op basis van menglichtlampen. Onderzoek naar kwikdampontladingslampen voerde Philips vanaf 1927 via de produktie van vitamine D ook de pharmaceutische industrie in. Uiteindelijk resulteerde dit in de oprichting van Philip-Duphar N.V. in 1959.

wpce1cec47.jpg

expansie

expansie
Mede door de reeds vergevorderde internationalisering kon Philips de Tweede Wereldoorlog goed doorstaan. Daarna - met name in de jaren vijftig - profiteerde het concern sterk van de enorme

wpf96d9ed6.jpg

welvaartsstijging. Radio's, televisies, scheerapparaten en koelkasten werden bij miljoenen verkocht. Het scala van activiteiten en produkten breidde zich steeds verder uit - met kleine huishoudelijke apparaten, radarsystemen, telefooncentrales, computers, videorecorders, enzovoort. Tevens werd de basis gelegd voor later

grensverleggend werk op het gebied van transistoren en geïntegreerde schakelingen. Op basis van de in 1940 ontwikkelde gloeilamp met inwendige reflector startte Philips in 1946 met de produktie en verkoop van Infraphil warmtelampen. In 1948 werden de eerste TL-buizen door Philips op de markt gebracht.

wpd9f52a5e.gif

© copyright 2005-2011 - extralicht.nl
v3.25

uitvindingen

uitvindingen
Philips heeft talloze nieuwe vindingen op haar naam staan: allerlei typen gasontladingslampen, de halogeenlamp, de compactcassettebandjes (1963) en de videocassette (1972). Philips leverde tevens een zeer grote bijdrage aan de ontwikkeling van de opname, overdracht en weergave van televisiebeelden. Philips’ onderzoeksactiviteiten op het gebied van verlichting

wp5f4d66ae.jpg

leverden een bijdrage aan de ontwikkeling van de nieuwe spaarlampen PL en SL. Philips was ook verantwoordelijk voor belangrijke doorbraken op het gebied van de verwerking, opslag en overdracht van beeld, geluid en gegevens, wat leidde tot de uitvinding van de CD of Compactdisc (1983) en de Video-CD (1987).

herstructurering

herstructurering
In 1983 werden de lampen-activiteiten van Westinghouse overgenomen. In 1984 bereikte Philips het produktieaantal van 100 miljoen tv-toestellen en in 1995 het produktieaantal van 300 miljoen elektrische Philishave scheerapparaten. Philishave was daarmee één van de succesvolste van de vele merknamen waarin de naam Philips verwerkt werd. Vanaf 1990 voerde de onderneming een omvangrijk herstructureringsprogramma door en de naam veranderde via Philips Electronics N.V. (1994) in Koninklijke Philips Electronics N.V. (1998). Vanaf de eeuwwisseling richtte Philips zich

steeds meer op zijn kernactiviteiten Licht, Consumentenprodukten en Gezondheidszorg. Vandaag de dag is Philips een toonaangevende onderneming in de digitale revolutie en brengt zij produkten van wereldklasse op de markt met het doel ook in het nieuwe millennium de kwaliteit van leven te verbeteren.

wpa0ff242e.jpg
wp1f52c093.jpg

Norelco

Norelco
Vanaf het begin van de jaren 1940 wist Philco, van oudsher een producent van batterijen, radio's en televisies, met succes het gebruik van de merknaam "Philips" in de Verenigde Staten te voorkomen door te claimen dat de beide namen teveel op elkaar leken. Als gevolg daarvan gebruikte Philips in de Verenigde Staten

de naam Norelco, een acroniem voor "North American Philips (Electrical) Company." Philips gebruikte deze naam voor al haar Amerikaanse producten totdat in 1974 Magnavox werd gekocht. Vanaf dat moment werd de consumenten elektronica verkocht onder de naam Magnavox terwijl alle andere producten de naam Norelco bleven dragen. Vanaf het

wpe776b358.jpg
wp5a6e50b1.jpg

moment dat Philips in 1981 Philco kocht, was er geen belemmering meer om de naam Philips te gebruiken. In het onderste segment van de consumenten elektronica bleef de naam Magnavox echter gehandhaafd terwijl verzorgingsproducten onder de naam Norelco verkocht bleven worden. Om de naamsbekendheid van Philips te vergroten, werden de Philips scheerapparaten vanaf 2005 verkocht onder de naam Philips Norelco. Deze dubbele merknaam zou de weg vrij kunnen maken voor het uiteindelijk volledig uitfaseren van de merknaam Norelco.

wp451db054.png
wpe957ae27.png