theme_low_nl.jpg
navigation_hor.gif
wpb846328a.png
wpf8c286f9.png
wp8c89dc1a.png

wp433bb93d.png

wpb0070428.png

wp70b65a1c.png

wpcd57c3be.png

wpb1655a51.png

wp64990778.png

wpd61a112e.png

View this site in English

wp2e1cdf6b.gif
wpd5013b37.gif
wpe515f21e.gif

ultraviolet therapie

extralicht/gezondheid/ ultraviolet-therapie

de werking van ultraviolet therapie

ontstekingsremming, bruining en botversterking
Ultraviolette straling wordt, op basis van verschil in uitwerking op levende organismen, in drie types onderverdeeld. UV-A met golflengtes van 400 tot 315 nanometer, UV-B met golflengtes van 315 tot 280 nanometer en UV-C met golflengtes van 280 tot 100 nanometer. UV-C is de meest energierijke en daarmee de gevaarlijkste van de drie. Blootstelling van de huid aan UV-C leidt snel tot verbranding en is mogelijk kankerverwekkend. Door de zon uitgestraald UV-C wordt vrijwel volledig geabsorbeerd door de ozonlaag. Speciaal voor afgifte van UV-C ontworpen stralers worden gebruikt om voedsel en instrumenten te desinfecteren maar UV-C kan als reststraling ook aanwezig zijn in UV-A en UV-B stralers. Voor therapeutische toepassing is vooral UV-A en UV-B van belang. UV-A dringt dieper in de huid door dan UV-B en is verantwoordelijk voor de kleuring van reeds aanwezig pigment in onze huid. UV-B daarentegen stimuleert de aanmaak van nieuw

pigment en zet cholesterol om in vitamine D. Via onze lever en nieren wordt deze vitamine omgezet in een hormoon dat er voor zorgt dat onze botten calcium kunnen opnemen. Verder heeft ultraviolette straling een remmend effect op het immuun systeem waardoor het de ontstekingsreacties tegengaat die vaak voorkomen bij huidafwijkingen als

en48x32.gif
wpf3e08d81.png
wp26f8bffa.jpg

psoriasis en eczeem. Het verschil in uitwerking van verschillende typen en merken UV-stralers berust voor een belangrijk deel op de uiteenlopende verhouding tussen UV-A en UV-B. UV-A maakt sneller bruin, de bruining door UV-B is duurzamer.

psoriasis

psoriasis
Psoriasis is een chronische huidaandoening, waarbij snelheid waarmee de opperhuid (epidermis) nieuwe cellen aanmaakt een factor vier hoger ligt dan normaal. Een door psoriasis aangedane huid vernieuwt zich in ongeveer een week waar dit normaal een week of vier behoort te zijn. De structuur van de zich snel vernieuwende huid wijkt zichtbaar af van die van een normale huid en door de verhoogde afstoot van dode huidcellen ontstaan schilfers met een dikwijls schubachtige structuur (psore is Grieks voor schub). Bestraling met UV-B is werkzaam gebleken bij de behandeling van verscheidene vormen van psoriasis. Ook een zogenaamde PUVA-behandeling (PUVA = Psoraleen + UV-A) geeft soms gunstige resultaten. Bij deze behandelwijze wordt de huid eerst gevoelig gemaakt voor ultraviolette straling door inname van psoraleen, een stof die voorkomt in bepaalde planten en die sinds 1970 ook kunstmatig gefabriceerd wordt. Vervolgens wordt de huid bestraald met UV-A waarbij de methodiek voor het bepalen van de juiste dosis vergelijkbaar is met die van de eerder beschreven methode voor het bepalen van de juiste dosis straling om bruining van de huid te bewerkstelligen. PUVA therapieën zijn ook succesvol gebleken bij de behandeling van eczeem. Een psoriasis behandeling dient altijd te worden begeleid door een arts.

eczeem

eczeem
Eczeem is een verzamelnaam voor een groot aantal verschillende huidaandoeningen met symptomen als jeuk, roodheid, schilfering, bultjes, blaasjes, e.d. En zijn vele mogelijke oorzaken van eczeem zoals allergie, irritatie, uitdroging, ontvetting en onderhuidse vocht ophoping. Bestraling met UV-B of met UV-A in combinatie met psoraleen (zie psoriasis) is werkzaam gebleken bij de behandeling van sommige vormen van eczeem. Er zijn echter ook vormen van eczeem die niet reageren op blootstelling aan ultraviolette straling of er juist door verergeren. Behandeling van eczeem dient daarom altijd door een arts te worden begeleid.

wp24a3eb60.png
wpd9f52a5e.gif

© copyright 2005-2010 - extralicht.nl
v3.19.2

medische indicaties van ultraviolet therapie

medische indicaties
verlaagt het cholesterol gehalte
verlaagt de bloeddruk
verhoogt de efficiëntie van het hart
bestrijdt tuberculose
bestrijdt astma
bestrijdt rachitis of Engelse Ziekte

gebruikswijzer ultraviolet therapie

algemene gebruikswijzer
Waarschuwing: Volg in alle gevallen de instructies van de bij uw hoogtezon geleverde gebruiksaanwijzing op. Als deze ontbreekt, probeer dan via uw leverancier of de fabrikant aan een vervangend exemplaar te komen. De hier gegeven gebruikswijzer is louter bedoeld voor lezers die geïnteresseerd zijn in werking en gebruik van een hoogtezon voor lichaamsbruining zonder er noodzakelijkerwijs zelf een te bezitten. De maker van deze site stelt zich niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door gebruik van een hoogtezon.

Evenals bij zonnebaden is het voor een kuur met kunstmatige ultraviolet straling van belang de bestralingstijden volgens een strak tijdschema geleidelijk op te bouwen om verbranding te voorkomen. Duur en intensiteit van een bestralingssessie zijn daarbij afhankelijk van uw huidtype en het doel dat u met de bestraling wilt bereiken. Als het u alleen

om bruining gaat, kunt u bijvoorbeeld een UV-B filterende zonnebrandcrême gebruiken. Gaat het u om de therapeutische werking van UV-B dan zal filtering niet altijd gewenst zijn. Omdat verbranding door ultraviolette straling pas na 4 tot 6 uur merkbaar wordt, is het van belang een eerste behandeling niet langer dan 2 à 3 minuten te laten duren. Na 6 uur controleert u de uitwerking. Als er een zwakke roodheid van de huid optreedt zonder dat deze jeukt, was de dosis goed. Bij optredende jeuk moet u deze eerst laten verdwijnen en de volgende behandeling bekorten. Als er geen effect optreedt kan de behandeltijd in stappen worden opgevoerd totdat het gewenste effect bereikt is. Bewaar daarbij wel steeds een gelijke afstand tot de UV-bron om vergelijking in uitwerking mogelijk te maken. Een normale afstand is 50 tot 70 centimeter. Een doorsnee kuur bestaat uit sessies van 6 tot 8 weken met daartussen telkens een rustperiode van 2 tot 4 weken. Begin een volgende sessie altijd weer van voor af aan omdat de gevoeligheid van de huid in de rustperiode weer toe zal nemen. Bescherm

tijdens de behandeling uw ogen met de meegeleverde oogbeschermers of met een UV werende zonnebril. Gebruik in geen geval oogbeschermers of een zonnebril waarvan niet zeker is dat UV-straling wordt tegengehouden. Sommige zonnebrillen bestaan slechts uit donker getint glas of kunststof en houden de UV-straling niet of onvoldoende tegen. Omdat ze wel het licht tegenhouden, zullen uw pupillen zich verwijden waardoor uw ogen juist meer UV-

straling binnen krijgen dan zonder bescherming het geval zou zijn geweest. Wees ook voorzichtig met oudere apparaten. Er kan asbest in verwerkt zijn als isolatiemateriaal en soms kan de (kwarts)glazen beschermingskap geheel of gedeeltelijk worden verwijderd. Deze kap beschermt de lamp maar dient vooral als filter om de UV-C straling tegen te houden. UV-C straling zorgt voor een snelle bruining maar kan gevaarlijk zijn bij langdurige blootstelling.

zonnebrand.jpg
bril.jpg

oogchirurgie
Ultraviolette laserstraling wordt goed opgenomen door organisch weefsel. Een ultraviolet laser voegt daarbij juist zoveel energie toe als nodig is om de moleculaire bindingskrachten van het oppervlakteweefsel te verstoren. Dit weefsel desintegreert daardoor in de atmosfeer in een proces dat ablatie wordt genoemd. Op deze manier kunnen ultraviolet lasers zeer dunne lagen verwijderen zonder het resterende onderliggende weefsel al te veel te verhitten. Deze eigenschap maken ultraviolet lasers uitermate geschikt voor het uitvoeren van precieze oogoperaties, ook aangeduid als LASIK (laser-assisted in situ keratomileusis). De golflengtes van ultraviolet lasers variëren van 337 tot 126 nanometer en ze omvatten daarmee het hele UV-spectrum van
UV-A tot UV-C. Oogchirurgie mag slechts door een bevoegd arts worden uitgevoerd.

oogchirurgie