theme_low_nl.jpg
navigation_hor.gif
wp433bb93d.png

wpb0070428.png

wp70b65a1c.png

wpcd57c3be.png

wpb1655a51.png

wp64990778.png

wpd61a112e.png

wp3bb34d4d.png
wp2e1cdf6b.gif

View this site in English

wpd5013b37.gif
wpe515f21e.gif

zonnegalerij

extralicht/ zonnegalerij

AN195.gif

De zonnegalerij bevat afbeeldingen van infrarood-, ultraviolet- en licht-armaturen. Met de afbeeldingenzoeker kunt u deze afbeeldingen selecteren op fabrikant, merknaam, type naam, type nummer en/of stralingstype. Onder iedere afbeelding vindt u hyperlinks naar de pagina's op deze site waar de primaire straling en
-stralingsbron beschreven staan. De afbeeldingenzoeker is alleen in het Engels beschikbaar.

zonnegalerij             afbeeldingenzoeker

en48x32.gif
wp451db054.png

omvang van de zonnegalerij

omvang
In de zonnegalerij zijn afbeeldingen samengebracht van warmtelampen,  hoogtezonnen en lichtpanelen die sinds de ontdekking van elektrisch licht op de markt zijn gebracht. Hoewel gloeilampen door hun afgifte van licht en warmte de zonnenabootsers bij uitstek zijn, beperkt de verzameling afbeeldingen van deze site zich tot zonvervangers die specifiek

zonnebank.jpg

ontwikkeld zijn voor therapeutische gebruik. Behoudens enkele oudere en/of uitzonderlijke types is de omvang van de verzameling afbeeldingen beperkt tot tafelmodellen en kleinere statiefmodellen voor zelfmedicatie. Zonnebanken, zonnehemels en cabines zijn daarom niet opgenomen in de afbeeldingenzoeker.

onderscheid binnen de zonnegalerij

onderscheid
De lampen en stralers in de zonnegalerij zijn in principe onderverdeeld naar de therapeutische toepassing waarvoor ze het meest gebruikt worden. Dus lichtbronnen, warmtelampen en hoogtezonnen bestemd voor respectievelijk licht-, infrarood- en ultraviolet-therapieën. Het onderscheid is echter niet altijd eenduidig te maken. Zo zijn er lichtbronnen die ontworpen zijn voor therapeutisch gebruik en waarbij gefilterd licht wordt toegepast. Tot de gebruikte golflengtes horen langgolvig rood- en kortgolvig violet licht en dan is de grens met infrarood- of ultraviolet-stralers soms arbitrair. De eerste infrarood-stralers voor

wpd9cdc06a.jpg

therapeutisch gebruik bestonden uit geoptimaliseerde gloeilampen met een hoge restopbrengst aan licht of uit geoptimaliseerde kachels met een hoge restopbrengst aan langgolvige infrarode straling. Het onderscheid tussen therapeutische infrarood-stralers en 'gewone' gloeilampen voor verlichtingsdoeleinden, drooglampen of kachels is dan ook soms lastig vast te stellen, zeker als verdere documentatie ontbreekt. De benaming hoogtezon tenslotte is in de loop der tijden gebruikt voor achtereenvolgens armaturen met

enkelvoudige ultraviolet-stralers, voor armaturen met een gescheiden ultraviolet- en infrarood-straler en voor armaturen uitgerust met menglichtlampen. In de zonnegalerij zijn gecombineerde ultraviolet/infrarood hoogtezon-armaturen ondergebracht in een aparte rubriek 'Gecombineerde UV/IR armaturen'. Het argument daarbij is dat armaturen met afzonderlijke ultraviolet- en infrarood-stralers doorgaans op meer manieren te gebruiken zijn. Puur als infrarood-straler, als gecombineerde ultraviolet- en infrarood-straler of, als het infrarood-element niet tevens als voorbelasting voor de ultraviolet-straler dienst doet (zie elektrische schakelingen), enkel als ultraviolet-straler. Strikt genomen is de menglichtlamp zowel een lichtbron als een gecombineerde ultraviolet/infrarood-straler. Omdat het infrarode- en het ultraviolette deel van een menglichtlamp echter zelden afzonderlijk te schakelen zijn en de primaire toepassing meestal gericht is op de werking van de ultraviolet bron, zijn menglichtlampen in de zonnegalerij ondergebracht bij de ultraviolet-stralers. Een andere reden om menglichtlampen bij de ultraviolet-stralers onder te brengen, is gelegen in de overeenkomst in afmeting en aansluiting tussen sommige menglichtlampen en infrarood gloeilampen waardoor deze naar believen in hetzelfde armatuur geplaatst konden worden. De

wpdc464922.jpg

combinatie van één enkel armatuur met daarbij zowel een infrarood lamp als een menglichtlamp is door diverse fabrikanten als pakket op de markt gebracht. Hierdoor kunnen deze armaturen, afhankelijk van de straler waarmee ze zijn afgebeeld, voorkomen bij de infrarood- of bij de ultraviolet-armaturen. Indien duidelijk is dat het om een combinatiepakket gaat en beide lampen op de afbeelding getoond

worden, is hetzelfde armatuur bij de gecombineerde armaturen ondergebracht. Een andere uitdaging voor de determinatie vormen

wpf98c3b4c.jpg

soms de armaturen met een externe schotelreflector waar diverse verwisselbare stralingsbronnen in kunnen worden geplaatst, variërend van open Kanthal elementen en gekleurde gloeilampen tot kwartselementen en zelfs samenstellingen van ontladingslampen met bijbehorende stroombegrenzer. De allocatie van deze armaturen wordt primair bepaald door het stralingselement of elementen die op de afbeelding getoond worden. Opnieuw kan

hierdoor hetzelfde armatuur in meerdere categorieën voorkomen.  Lichtbronnen voor therapeutisch gebruik zijn in een aparte categorie ondergebracht maar ook hier is het onderscheid met infrarood- of ultraviolet-bronnen soms moeilijk vast te stellen.

volledigheid van de zonnegalerij

wpd9f52a5e.gif

© copyright 2005-2016 - extralicht.nl
v3.35

volledigheid
In het streven naar volledigheid laat de duidelijkheid van sommige afbeeldingen soms te wensen over maar daar wordt bij voortduring aan gewerkt. Betere of andere afbeeldingen zijn van harte welkom, evenals aanvullende informatie over getoonde of ontbrekende armaturen.

wp37e65f23.jpg